Salam ..

Blog ini dicipta bertujuan menambahkan sumber ilmu Sains Islam kepada masyarakat umum. Di harap blog ini dapat menyajikan informasi Islam bagi mereka yang dahagakan ilmu untuk pedoman kita bersama.

Saturday, January 21, 2012

EMPATHadis Sahih Bukhari Jilid 1. Hadis Nombor 0028 Topik adalah Wahyu.
Dari Abdullah bin Amr bin Ash, r.a katanya Nabi saw. bersabda: "Ada empat perkara, barangsiapa terdapat pada dirinya lengkap keempatnya, itulah dia orang munafik sesungguhnya.

Dan barang siapa terdapat padanya satu perkara saja, maka ia termasuk munafik juga, hingga di tinggalkannya sifat yang satu itu:
1. Apabila dipercaya, dia khianat.
2. Apabila berkata, dia dusta.
3. Apabila berjanji, dia mungkir.
4. Apabila ia bermusuhan, dia sangat jahat."

Hadis Sahih Muslim Jilid 2. Hadis Nombor 0858 Topik adalah Solat.
Dari Ibnu 'Abbas r.a., katanya: "Bahawasanya Nabi saw. solat (gerhana) empat kali rukuk dan empat kali sujud, dalam dua rakaat."

Hadis Sahih Muslim Jilid 2. Hadis Nombor 0857 Topik adalah Solat.
Dari 'Aisyah r.a., katanya: "Pada masa Rasulullah saw. masih hidup, pernah terjadi gerhana matahari.

Maka Rasulullah saw. menyuruh orang untuk memanggil orang ramai solat berjemaah. Setelah mereka berkumpul, Rasulullah saw. datang, lalu beliau takbir dan solat empat kali rukuk dan empat kali sujud dalam dua rakaat."

Hadis Sahih Muslim Jilid 2. Hadis Nombor 0712 Topik adalah Solat.
Dari Abu Salamah bin 'Abdur Rahman r.a., dia bertanya kepada 'Aisyah r.a., katanya: "Bagaimana caranya Nabi saw. solat dalam (malam) bulan Ramadhan?"

Jawab 'Aisyah, "Beliau solat tidak lebih dari sebelas rakaat, baik dalam bulan Ramadhan maupun lainnya. Mula-mula beliau solat empat rakaat. Jangan tanya, alangkah bagus dan lamanya. Kemudian empat rakaat lagi, jangan tanya pula tentang bagus dan lamanya.

Kemudian solat witir tiga rakaat." Kata 'Aisyah, dia pernah bertanya kepada Rasulullah saw., apakah beliau tidur lebih dahulu sebelum witir.

Jawab beliau, "Wahai, 'Aisyah! Kedua mata ku memang kelihatan tidur, tetapi hatiku tidak."

Hadis Sahih Muslim Jilid 3. Hadis Nombor 1505 Topik adalah JualBeli.
Dari Rafi' bin Khadij r.a., katanya: "Pada masa Rasulullah saw. kami pernah berusaha menyewakan tanah.

Kami sewakan dengan memungut seperti atau seperempat dari hasil tanamannya tertentu. Pada suatu hari datang salah seorang pakcik ku, lalu dia berkata: "Rasulullah saw. melarang kita melakukan usaha yang menguntungkan ini.

Tetapi mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya lebih bermanfaat bagi kita. Beliau melarang kita menyewakan tanah dengan memungut sepertiga atau seperempat hasil tanaman atau makanan tertentu.

Allah memerintahkan kita supaya menanaminya sendiri atau ditanami orang lain tanpa memungut sewa atau yang seumpamanya."


Hadis Sahih Muslim Jilid 3. Hadis Nombor 1442 Topik adalah Cerai.
Dari Abu Hurairah r.a., katanya Sa'ad bin 'Ubadah bertanya kepada Rasulullah saw., "Ya, Rasulullah! Jikalau aku mendapati isteri ku berduaan dengan lelaki lain, tidak bolehkah aku memukul laki-laki itu sebelum ada saksi empat orang?"

Jawab Rasulullah saw., "Ya, benar!" Kata Sa'ad, "Demi Allah yang mengutus anda dengan yang hak, jika akulah yang mejumpainya, ku penggal dia lebih dahulu sebelum empat orang saksi datang."

Sabda Rasulullah saw: "Dengarlah kata pemimpin mu! Sa'ad ini sungguh cemburu; tetapi aku lebih cemburu daripadanya; dan Allah Ta'ala lebih cemburu pula daripada ku."